Πρώτο Θρανίο

18 Μαΐου, 2013

«Παρενέργειες» Διαδικτύου-Κυβερνοχώρου

Ο κυβερνοχώρος μοιάζει με το λευκό τρίγωνο της εικόνας, που εμφανίζεται εικονικά, που δεν υπάρχει πουθενά, ενώ ενώνει υπολογιστές σε όλον τον κόσμο.

Ο κυβερνοχώρος μοιάζει με το λευκό τρίγωνο της εικόνας, που εμφανίζεται εικονικά, που δεν υπάρχει πουθενά, ενώ ενώνει υπολογιστές σε όλον τον κόσμο.

Από την εμπειρία και τη μελέτη μου στον Κυβερνοχώρο (ειδικά στους Εκονικούς Κόσμους), έχω εντοπίσει δύο αρνητικές παρενέργειες-επιπτώσεις από τη χρήση του Διαδικτύου:
1) Εθισμός του χρήστη από το Διαδύκτιο και
2) Έλεγχος-Χειραγώγηση του χρήστη από το Διαδίκτυο.

Πού οφείλονται οι δύο αυτές παρενέργειες-επιπτώσεις;
Και οι δύο αυτές επιπτώσεις οφείλονται στην ψυχολογική εμβύθιση (psychological immersion) του χρήστη μέσα στο Διαδίκτυο-Κυβερνοχώρο.
Η ψυχολογική εμβύθιση αναδεικνύεται, αφού ο χρήστης θεωρείται ως μία ψυχοσωματική οντότητα, όπου εντός της ψυχής διακρίνονται: η πραγματικότητα της νόησης (γνωσιακή πραγματικότητα) και η πραγματικότητα του σώματος (βιολογική πραγματικότητα).
Οπότε, η ψυχολογική εμβύθιση δεν είναι μόνο μια κατάσταση προσοχής, συγκέντρωσης και ασχολίας του χρήστη με το περιεχόμενο του Διαδικτύου, αλλά και μια ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει το βιολογικό-φυσικό του σώμα.

Πώς δημιουργούνται οι δύο αυτές παρενέργειες-επιπτώσεις;
1) Η απόλυτη ευχαρίστηση που νιώθει ο χρήστης του Διαδικτύου μπορεί να τον οδηγήσει στον εθισμό.
Ένα παράδειγμα για τον εθισμό είναι ότι αισθάνομαι άσχημα, όταν δεν κάνω ένα «ποστάρισμα» μέσα στο Διαδίκτυο, δηλαδή όταν δεν βρίσκομαι «δικτυωμένος», και επιζητώ να βρεθώ σε online κατάσταση για να μετριαστούν τα άσχημα αυτά συναισθήματά μου.
2) Η Ταύτιση του χρήστη με το περιεχόμενο του Διαδικτύου-Κυβερνοχώρου (Μεσοποίηση-mediatization) μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο και χειραγώγηση του χρήστη.
Ένα παράδειγμα για τον έλεγχο-χειραγώγηση από τον κυβερνοχώρο είναι ότι έχω φτιάξει ένα προφίλ «φανταστικό» και τελικά πείθω τον εαυτό μου ότι πραγματικά είμαι αυτό το φανταστικό-εικονικό άτομο, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η προσωπικότητα μου και να οδηγούμαι σε ψυχοσωματικές διαταραχές.
Ή σε άλλη περίπτωση, διαβάζω ένα δημοσίευμα από το Διαδίκτυο το οποίο μπορεί να είναι ψευδές, αλλά το δημοσίευμα αυτό το συναντώ και το διαβάζω τόσες φορές και από διαφορετικούς χρήστες, σε τόσες κοινοποιήσεις, ώστε στο τέλος πείθομαι, χειραγωγείται ο νους μου, ώστε τελικά να το πιστέψω ως αληθές.

Κατά την γνώμη μου, η μεσοποίηση του χρήστη είναι πιο πολύπλοκη και πιο επικίνδυνη από τον εθισμό.

Πώς αντιμετωπίζονται οι δύο αυτές παρενέργειες-επιπτώσεις;
Φυσικά για αυτές τις δύο «παρενέργειες» από τη χρήση του Διαδικτύου-Κυβερνοχώρου, υπάρχουν τα «φάρμακα» και μάλιστα μερικά από αυτά έχουν ανακαλυφθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια:
– Οι χρήστες του Διαδικτύου, καλό θα ήταν να βάλουν μέτρο σε όλα, να ακολουθούνε μια μέση οδό, σύμφωνα με το απόφθεγμα του Κλεόβουλου του Ρόδιου, 6ος αιώνας π.Χ., «Μέτρον άριστον», ώστε να διαχειρίζονται ορθολογικότερα τον χρόνο που είναι «δικτυωμένοι».
– Το Δελφικό ρητό «Γνώθι σαυτόν», σίγουρα θα βοηθήσει τους χρήστες του Διαδικτύου, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να ψάξουν μέσα τους. Να αποδεχτούν τον εαυτό τους, να βρουν τη δύναμη που υπάρχει μέσα τους, να αναζητήσουν και να βρουν λύσεις που θα κάνουν τόσο τη Διαδικτυακή όσο και την Πραγματική ζωή τους καλύτερη.
– Η γνώση της Τεχνολογίας του Διαδικτύου, φαίνεται ότι μειώνει την μεσοποίηση των χρηστών από το Διαδίκτυο-Κυβερνοχώρο. Παρόλο που ο Κυβερνοχώρος ορίζεται περισσότερο από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που εμπλέκονται και όχι από την Τεχνική Εφαρμογή, φαίνεται, ότι η γνώση της Τεχνικής Εφαρμογής επιτρέπει στους χρήστες να ασκήσουν έλεγχο και να χειριστούν τον Κυβερνοχώρο ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες.
– Η συμμετοχή των χρηστών του Διαδικτύου σε ετερογενείς ομάδες, βοηθάει στην συμπλήρωση των αδυναμιών κάθε ομάδας. Όταν οι Διαδικτυκές ομάδες συνεργάζονται και είναι ενωμένες, τότε έχουν τη δύναμη να ξεπεράσουν κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Το έλεγε ο Όμηρος, 850 π.Χ., «Η Ισχύς εν τη ενώσει».
– Απαραίτητη είναι και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των χρηστών του Διαδικτύου, ώστε να είναι ικανοί να διερευνούν τις εκάστοτε πληροφορίες, να τις αναδομούν και να συνθέτουν τη νέα γνώση. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δεν αναπαραγάγει απλά ένα έτοιμο προϊόν, αλλά συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα για την ύπαρξή του. Διότι ο τρόπος με τον οποίο ο κυβερνοχώρος της σημερινής διαδικτυακής εποχής μπορεί να επηρεάσει το χρήστη δεν εξαρτάται από την τεχνολογία, αλλά από τον τρόπο της κοινωνικής της εγγραφής.

Τελειώνοντας θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Οι δύο πρώτες γενικού τύπου και η τελευταία ειδικού (λόγο επικαιρότητας). (Μπορώ να πω ότι η τελευταία μου έδωσε την έμπνευση να κάνω αυτή τη δημοσίευση 😉 ):
(Ι) Όταν οι κοινωνικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε τα άτομα δεν μπορούν να έχουν εναλλακτική επιλογή για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, και να ασχοληθούν με δραστηριότητες που να τους δημιουργούν ευχαρίστηση στην πραγματική ζωή, τότε είναι σαν να ανοίγεται ο δρόμος στον εθισμό του χρήστη από το Διαδίκτυο.
(ΙΙ) Όταν στα σχολεία ζητάμε από τους μαθητές την «παπαγαλία» και την αποστήθιση γνώσεων, όταν δεν εφαρμόζεται ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όταν δεν υπάρχει διεπιστημονική προσέγγιση για όλα τα θέματα, τότε δημιουργούμε άτομα που εύκολα μπορεί να χειραγωγηθούν, να μεσοποιηθούν από το Διαδίκτυο-Κυβερνοχώρο.
(ΙΙΙ) Όταν περνιούνται μέσα από την εκπαίδευση λάθος μηνύματα, ότι για την μοναξιά-αποξένωση των χρηστών του Διαδικτύου φταίει η Τεχνολογία-Εφαρμογές του Διαδικτύου (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μηνύματα, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.) και όχι οι κοινωνικές συνθήκες και το μοντέλο εκπαίδευσης, τότε η ίδια η εκπαίδευση μεσοποιήται!

Advertisement

25 Ιουλίου, 2012

SCRATCH 4 OPENSIM και SL

To S4SL και S4OS είναι ένας νέος εύκολος τρόπος για να προσθέσετε συμπεριφορές και αλληλεπίδραση στα αντικείμενα σας στο Second Life (SL) και στο Open Simulator (OS).
Βασίζεται στο Scratch (http://scratch.mit.edu/, http://scratch.mit.edu/users/xrisoik), μια γλώσσα προγραμματισμού με γραφικά, που σας επιτρέπει να κατασκευάζετε προγράμματα βάζοντας μαζί κάποια γραφικά μπλοκ.
Με το S4SL- S4OS, μπορείτε να βάλετε μαζί μερικά γραφικά μπλοκ, ώστε να κάνετε το κατοικίδιο ζώο σας στους εικονικούς κόσμους να αλληλεπιδρά στις εντολές σας με τη χρήση του Local Chat ή να κάνετε τα sculpture αντικείμενα σας να αλλάζουν μέγεθος και χρώμα, ή να κάνετε το σπίτι σας να απαντά στην παρουσία σας, κ.ά.
Το παρακάτω βίντεο αποτελεί μόνο ένα έναυσμα που θα υποκινήσει τη δική σας δημιουργικότητα και φαντασία, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες και ενδιαφέροντα.


Το S4SL είναι μια ανοιχτού κώδικά εφαρμογή, διανέμεται δωρεάν και υπόκειται στην άδεια χρήσης  CC BY-NC-SA: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gr/.

Περισσότερα: http://athensacademy.pbworks.com/w/page/55063148/Scratch%204%20OpenSim%20SL

21 Ιουνίου, 2012

Οπτικοποίηση και Διασκευή Μύθου

Εργασία των παιδιών του Τμήματος Ένταξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου (Αθήνα, Ελλάδα) πάνω στο μύθο του Αισώπου: «Ο Κάβουρας και η Αλεπού».
Η εργασία περιλάμβανε οπτικοποίηση και διασκευή του μύθου.
Χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά τα λογισμικά: Γλώσσα Α’-Β’ Π.Ι., Γλώσσα Γ’-Δ’ Π.Ι., Power Point, Revelation Natural Art, Audacity.
H παραγωγή βίντεο έγινε από τη δασκάλα με το λογισμικό Camtasia Studio 6.

Ευχαριστώ όλα τα παιδιά της τάξης μου, που κάθε μέρα με κάνουν να αισθάνομαι τόσο χαρούμενη… Θα σας αγαπώ για πάντα! Καλό καλοκαίρι 2012 🙂

16 Μαΐου, 2012

Welcome to OsGrid

Μετά το βίντεο για τον 1ο μου μήνα στο OsGrid, δέχτηκα μηνύματα από φίλους και «εχθρούς» (lol) από τον εικονικό κόσμο του SL, που μου ζητούσαν να τους στείλω LandMark (LM) από τα καινούργια μου SIMS (Regions), ώστε να με επισκεφθούν.

Θέλω λοιπόν να διευκρινήσω, ότι το OsGrid είναι ένα άλλο Grid (χάρτης) από ότι το Agni Grid ή κοινώς SL. Είναι ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα (OpenSimulator-OpenSim), που σημαίνει πως οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εκεί το δικό του Region ή και να βρει ένα μέρος να στεγάσει τον εικονικό του κόσμο, εντελώς δωρεάν!

Φυσικά και υπάρχουν και άλλα Open Grids, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με HyperGate, δηλαδή με το ίδιο avatar, μπορείς να επισκεφτείς και τα άλλα Open Grids. Στα Open Grids μιλάμε για Hypergrid Address : hg.osgrid.org:80:Athens και hg.osgrid.org:80:AthensW (οι Hypergrid διευθύνσεις των Regions Athens και AthensW στο OsGrid, αντίστοιχα). Μέσα στον εικονικό κόσμο των OpenGrids ισχύουν τα LM κανονικά, όπως και στο SL.

Το SL δεν είναι Open Grid. Επίσης δεν σου δίνει τη δυνατότητα να επισκεφθείς και τα άλλα Open Grids με το avatar που έχεις στο SL 😦

Ακολουθεί βίντεο που δείχνει πώς να δημιουργήσεις ένα avatar στο OsGrid.
Δείτε το, πάρετε μια απόφαση και … Welcome to OsGrid 🙂

Περισσότερες πληροφορίες: http://athensacademy.pbworks.com/

 

23 Απριλίου, 2012

Ένας μήνας στο OsGrid

To OsGrid είναι ένα δωρεάν Grid (http://www.osgrid.org).

Το Virtual Athens Academy και το Group The Power in unity διάλεξε το OsGrid για να δημιουργήσει τα Regions Athens & AthensW στο Estate Greece.

Ένα καινούργιο ταξίδι στον κυβερνοχώρο του OsGrid ξεκινάει για μας!

Eλπίζουμε η εικονική Athens στο Estate Greece, να δημιουργήσει τέτοιες σκεπτομορφές, ώστε και η πραγματική μας ζωή στην πόλη μας την Αθήνα να είναι γεμάτη χαρά, ελπίδα και αγάπη.

Περισσότερες Πληροφορίες: http://athensacademy.pbworks.com/

26 Μαρτίου, 2012

Πάμε Opensim;-)

Μετά 3χρόνια ενασχόλησής μου με τον εικονικό κόσμο του SL, αποφάσισα να ασχοληθώ με το Opensim και έχω μαγευτεί lol.

To Open Simulator είναι μια ανοιχτού κώδικα multi πλατφόρμα, multi χρηστών 3D εφαρμογή server. Χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα εικονικό περιβάλλον (κόσμος) το οποίο μπορεί να είναι προσβάσιμο από διαφορετικά προγράμματα πελάτη (Clients-Viewers) πάνω σε πολλαπλά πρωτόκολλα για την επικοινωνία των δικτύων. (Πληροφορίες για τα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:http://pcnetworks.pbworks.com/).

Αποφάσισα να δημιουργήσω ένα Standalone Opensim on Web εικονικό κόσμο. Eίναι το Region Athens που ανήκει στο Estate Greece.
Παρακάτω ακολουθούν 2 βίντεο που αναφέρονται τόσο στη δημιουργία όσο και στη διαμόρφωση-διαχείριση του Region Athens:

Περισσότερες πληροφορίες: http://athensacademy.pbworks.com/. Μην διστάσετε να ζητήσετε πρόσβαση, request access, αν θέλετε να συμμετέχετε σε αυτόν τον χώρο εργασίας (wiki).

21 Ιανουαρίου, 2012

Hot pepper λογισμικό δημιουργίας Quiz

Δοκιμάσαμε (Καυτή Πιπεριά) Hot Pepper και μας άνοιξε την όρεξη 🙂 .

Το hot pepper είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής εξάσκησης σε κουίζ πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενών, ζευγαρώματος κλπ. το οποίο φιλοδοξεί να ξεπεράσει σε λειτουργικότητα συναφή προγράμματα, όπως π.χ. το Hot Potatoes, από το οποίο και έχει εμπνευστεί. Στηρίζεται στη τεχνολογία Flash. Η μεγάλη του καινοτομία είναι ότι ενσωματώνει όλα τα είδη των ερωτήσεων σε ένα ενιαίο κουίζ με ενιαία βαθμολογία, η οποία μάλιστα καταχωρείται αυτόματα και σε κεντρική βάση δεδομένων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο ως ένα λογισμικό αξιολόγησης, εξάσκησης και πρακτικής αλλά και ως ένα λογισμικό ανακάλυψης και διερεύνησης  βάζοντας τους μαθητές/τις μαθήτριες να δημιουργούν τα δικά τους κουίζ  και κατόπιν να δοκιμάζουν ο ένας τα κουίζ του άλλου.

To πρόγραμμα δημιουργίας των κουίζ  διανέμεται δωρεάν, εγκαθίσταται πολύ εύκολα στο σχολικό εργαστήριο και είναι ελληνικής παραγωγής! Είναι φτιαγμένο από τον καθηγητή της πληροφορικής Αλέξανδρο Κοντούλη, που όπως μας πληροφόρησε σύντομα θα προσθέσει στο Hot Pepper και άλλες δρατηριότητες, όπως π.χ. δημιουργία σταυρολέξου.

Ένα πολύ σύντομο και κατατοπιστικό tutorial για το Hot Pepper υπάρχει εδώ.

Και αν το (Καυτές Πατάτες) Hot Potatoes σας άρεσε, είναι σίγουρο ότι το  (Καυτή Πιπεριά) Hot Pepper θα σας ξετρελλάνει!

22 Δεκεμβρίου, 2011

To πήραμε lol

    Το πήραμε, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα ΤΠΕ για την Εκπαίδευση και άλλο ένα όνειρό μου έγινε πραγματικότητα!

    Η πραγματοποίηση των ονείρων μοιάζει με ένα ταξίδι, όπου την ευχαρίστηση την βρίσκεις όχι μόνο σαν φτάσεις στον προορισμό σου, αλλά και μέσα από τη διαδικασία του ταξιδιού… 

   Θέλω να αφιερώσω το μεταπτυχιακό αυτό τίτλο σε όλους/ες τους/τις συνταξιδιώτες μου τόσο μέσα στην πραγματική ζωή όσο και στον εικονικό κόσμο του Second Life.

    Ακολουθεί βιντεάκι με αποσπάσματα από την τελετή ορκωμοσίας:

14 Δεκεμβρίου, 2011

Η γνωριμία με το Machinima στο SL

    Θα έχετε προφανώς καταλάβει, ότι η αγαπημένη ασχολία του avatar xris Oller μέσα στον εικονικό κόσμο του SL είναι να κινηματογραφεί σε πραγματικό χρόνο διάφορα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό το εικονικό περιβάλλον. Άρχισε να κινηματογραφεί τις Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις της Ακαδημίας (Athens Academy Educational Events), συνέχισε με κάποια tutorials βιντεάκια για τους νέους χρήστες του SL και τώρα πια κινηματογραφεί ότι της αρέσει από την καθημερινή εικονική ζωή. Όλες αυτές οι κινηματογραφίσεις βρίσκονται ανεβασμένες στο youtube στο κανάλι της: http://www.youtube.com/user/xrisoik

 … και ήταν τότε που συναντήθηκε με το avatar Giannis Piaggio και της μίλησε για το machinima. «Θα κάτσω να διαβάσω, να ενημερωθώ*, …» , του είπε. Μετά σκέφτηκε ότι το machinima ήταν στη ζωή της, όπως και διάφορες άλλες ασχολίες, όχι γιατί έπρεπε να το μάθει, αλλά γιατί της άρεσε και διασκέδαζε! Πραγματικά το εικονικό περιβάλλον του SL της έχει δώσει τη δυνατότητα να μαθαίνει και να ψυχαγωγείται (edutainment). Γενικότερα η ενασχόλησή της με τον εικονικό κόσμο του SL μοιάζει σαν ένα όμορφο και ενδιαφέρον ταξίδι μέσα της που τη βοηθά να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της…

    Αυθόρμητα και διαισθητικά η χρήστης με το avatar xris Oller (και γελώντας 🙂 πάντα) έκανε μια σκέψη, ότι θα μπορούσε να ονομάσει «Εκπαιδευτικά Machinima» (Educational Machinima) τα βιντεάκια τα οποία φτιάχνει ή πρόκειται να φτιάξει, αρκεί η κοινότητα του Machinima να το αποδεχτεί. Οπότε, καταλαβαίνετε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε! Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο «δύσκολο», αφού η συγκεκριμένη χρήστης έχει την τάση να εισάγει νέους όρους στον εικονικό κόσμο του SL (βλέπε τον όρο «Ψυχολογική Εμβύθιση» (Psychological Immersion), που έχει ήδη αποδεχτεί μεγάλο μέρος της Πανεπιστημιακής κοινότητας 🙂 )

    Παρακάτω βλέπετε το πρόσφατο βίντεο (να πω Machinima;) της χρήστη (xrisoik  στο web, xris Oller στο SL), με αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Gianni Piaggio στο Theater of Medley Arts SL με θέμα το Machinima του «The Theater of War» (http://www.youtube.com/watch?v=lFOE988Galc ), κάτι σαν αναμνηστικό βίντεο από εκείνες τις στιγμές:

* Machinima είναι η χρήση σε πραγματικό χρόνο 3D γραφικών μηχανών απόδοσης του υπολογιστή στο να δημιουργηθεί μια κινηματογραφική παραγωγή. Τις περισσότερες φορές, βιντεοπαιχνίδια ή on line εικονικοί κόσμοι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του animation στον υπολογιστή. Καλλιτέχνες που βασίζονται στο machinima, μερικές φορές ονομάζονται machinimists ή machinimator και συχνά είναι fan εργάτες, λόγω της περαιτέρω χρήσης τους κατοχυρωμένου με πνευματικά δικαιώματα υλικού. (http://en.wikipedia.org/wiki/Machinima, http://www.machinima.org/ , UWA Machinima Competition)

9 Δεκεμβρίου, 2011

Εικονική συναυλία στο SL

    Θέλετε να παρακολουθήσετε αποσπάσματα από μια εικονική συναυλία;
Δεν έχετε παρά να δείτε το παρακάτω βιντεάκι…
DRACO BANDS, The Beach Boys στο SL:

   Όμως η διασκέδαση στο SL δεν τελειώνει ποτέ! Έχουμε και συνέχεια:

Επόμενη σελίδα: »

Blog στο WordPress.com.